Cursus Observeren en registreren met KIJK! 0-4 jaar

KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van 0-4 jarigen.

Kosten: € 810,- per bijeenkomst
Uren (sbu): In overleg
Locatie: Op locatie

Route
E. (Elsbeth) Schouten-Schuitemaker

projectmedewerker onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540333 0182-540333


Met KIJK! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling is onderverdeeld in een aantal ontwikkelingslijnen die je houvast geven in het observeren van de kinderen en die je helpen bij het vroegtijdig signaleren van een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling. 

Met KIJK! werk je handelingsgericht. Het boek 'Kijk Kies Doe 0-4 jaar' geeft je handvatten voor het plannen van een aanbod passend bij de onderwijsniveaus, onderwijsbehoeften en de talenten van je kinderen.

De cursus

Om met KIJK! te kunnen werken volg je een cursus waarmee je inzicht in de achtergronden en uitgangspunten van KIJK! krijgt. Tevens leer je werken met het registratiesysteem (papieren versie en/of webbased).

Je kunt met KIJK! ook webbased werken. KIJK! Webbased is het online registratie-instrument, waarin je eenvoudig de observatiegegevens kunt invoeren. KIJK! Webbased maakt op basis hiervan automatisch individuele- en groepsrapporten, die je informatie geeft over de ontwikkeling van individuele kinderen en van de hele groep

Doelgroep

De cursus KIJK! 0-4 jaar is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van KDV en peuterspeelzaal

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten op locatie. Er kan ook een meerjaren traject gekozen worden. De cursus Observeren en registreren met KIJK! wordt op aanvraag gegeven. 

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie en om je aan te melden contact op met Elsbeth Schouten.