Cursus Christelijke pedagogiek

Wil je kennismaken met de (wortels van de) christelijke pedagogie(k) en de betekenis daarvoor voor de christelijke opvoeding van deze tijd? Van harte welkom bij de cursus Christelijke pedagogiek!

Kosten: €395,- voor vijf avonden. Een losse avond kost €99,-.
Uren (sbu): 12
Locatie: Gouda, Driestar educatief
Tijd: 19.30-21.45 uur
Route
C.W. (Kees) Schimmel

Docent hbo-pedagogiek

Telefoon:
0182-540333 0182-540333


De cursus Christelijke pedagogiek beoogt een verdere doordenking van de christelijke pedagogiek en de betekenis ervan voor de opvoeding in deze tijd. We nemen kennis van een aantal relevante teksten van christelijke pedagogen uit het verleden, zoals  H. Bavinck, Ph. A. Kohnstamm, J.H. Gunning  J. Waterink en W. ter Horst.  We gaan na wat deze pedagogen in de context van deze tijd ons te zeggen hebben als het gaat om christelijke pedagogiek.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten waarbij iedere bijeenkomst een thema centraal staat. De cursusleider verzorgt een inleidend college waarna de cursisten aan de hand van vragen en/of stellingen in gesprek gaan over de gelezen teksten.

De volgende vijf thema’s komen aan bod:

1. Christelijke pedagogiek: nut, betekenis en doel
Tijdens deze bijeenkomst bezinnen we ons op de vraag wat het nut en de betekenis is van het adjectief ‘christelijk’ als het gaat om christelijke pedagogiek. De relevantie en het doel van de christelijke pedagogiek krijgen eveneens aandacht.

2. Christelijke pedagogiek en het Bijbels mens- en kindbeeld
Christelijk pedagogiek neemt het Bijbels mens- en kindbeeld als uitgangspunt. Maar hoe ziet dat beeld eruit en wat zijn de mogelijke gevolgen van dit mensbeeld voor de christelijke opvoeding? Dat zijn de vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal staan.

3. Christelijke pedagogiek en de betekenis van tucht, gezag en gehoorzaamheid
Tijdens deze bijeenkomst verkennen de begrippen tucht, gezag en gehoorzaamheid en hun betekenis voor de christelijke opvoeding. In dit verband staan we ook stil bij met name de straf als pedagogisch middel.

4. Christelijke pedagogiek en gewetensvorming
Gewetensvorming heeft in de christelijke pedagogiek altijd veel aandacht gekregen. Tijdens deze bijeenkomst bezinnen we ons op de betekenis van het geweten in Bijbels licht en gaan we na hoe het geweten wordt gevormd of mogelijk misvormd. De rol van (Bijbelse) waarden en normen krijgt daarbij nadrukkelijk aandacht.

5. Christelijke pedagogiek en godsdienstige vorming
Wat is de betekenis van het christelijk geloof voor de godsdienstige opvoeding? Is een godsdienstige opvoeding vanuit het christelijke geloof een vorm van indoctrinatie? Hoe geven we aan deze opvoeding vorm rekening houdend met de leeftijd van het kind/de jongere? Dat zijn vragen die tijdens deze laatste bijeenkomst aan de orde zullen komen.

Over deze vijf thema's worden teksten van christelijke pedagogen uit verleden en heden opgenomen in een reader.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (hoger opgeleide) ouders, beroepsopvoeders (o.a. leerkrachten bo, s(b)o, vo, mbo, hbo, hulpverleners) en studenten (ortho)pedagogiek, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde of aanverwante studierichtingen.

Wat wordt er van je verwacht?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan iedere bijeenkomst de relevante teksten hebben gelezen. Daarnaast is een actieve deelname aan de gesprekken gewenst.

 

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 99,- per avond. Wie intekent voor vijf avonden betaalt in totaal € 395,-. Voor studenten geldt een kortingsregeling. Zij betalen € 25,- per avond en € 100,- voor vijf avonden.  

 

Meer informatie en Aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Schimmel. Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. De cursus gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 15 personen.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik woon graag de volgende cursusavonden bij:

Ik volg deze cursus als:Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.