Cursus Bas in de klas

Goede VVE staat of valt met de uitvoering. Het VE-programma Doe meer met Bas is daarbij helpend. In deze cursus leren pedagogisch medewerkers dit programma op de juiste manier in te zetten.

Kosten: € 1550,-
Uren (sbu): 12 dagdelen
Locatie: Gouda/online
Tijd: 13.15 - 16.30 uur
Route
K.B. (Karen) Dekker

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-49407629 06-49407629


Inhoud

Pedagogische medewerkers moeten het VE-programma Doe meer met Bas om de juiste manier inzetten om het hoogste rendement te halen. Een gevaar is dat een pedagogisch medewerker enkel de ontwikkelingsdoelen ziet en de daarbij horende activiteiten strikt uitvoert. Het gaat echer niet om het uitvoeren van de activiteit maar het begrijpen van de doelen achter de activiteit. Wat betekent dat voor elk kind afzonderlijk? Uit observaties weet je of een kind zich ‘gemiddeld’ ontwikkelt, of juist meer nodig heeft, extra aandacht of meer uitdaging.

Daarnaast is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers over de juiste  interactievaardigheden beschikken. Vanuit onderzoek zijn er zes geformuleerd; drie algemene en drie educatieve vaardigheden. Met name bij de laatste groep is winst te behalen: ‘stimuleren van interacties tussen kinderen’ en ‘praten en uitleggen’ scoren onvoldoende. Juist bij kinderen met een achterstand zijn deze vaardigheden van groot belang. Alleen het ‘lesje’ afdraaien is niet voldoende.

En wat gebeurt er naast de VVE-acitiveiten? Is er een aanbod waar van tevoren over is nagedacht, een beredeneerd aanbod? Hoe is de spelbegeleiding? Juist spel biedt enorme kansen om de taal te stimuleren. Worden er kansen gepakt en gecreëerd?  Wat is de rol van de pedagogisch medewerker tijdens het spel? Hoe helpt de speelomgeving mee aan de ontwikkeling van een kind?

Doelen

  • Op de juiste manier werken met het digitale programma
  • Kennen van de inhoud van de thema's
  • Weten wat er nieuw is in deze methode
  • Leren van interactievaardigheden, spelbegeleiding en beredeneerd aanbod (verdieping)

Cursus ook op locatie

Deze cursus kan ook op de eigen locatie worden gegeven. De kosten voor een cursus van 3 uur waarin de eerste drie doelen aan bod komen zijn € 810,- . In deze cursus kijken we naar de het inzetten van de methode Bas in de klas. Daarnaast kun je ook een verdiepingsslag maken waarbij we ook nog kijken naar interactievaardigheden, spelbegeleiding en beredeneerd aanbod. Deze variant bestaat uit twee dagdelen van 2,5 uur en de kosten hiervan zijn € 1350,-. Genoemde uren kunnen worden meegenomen in het pedagogisch coachplan en het opleidingsplan als bijscholing VVE. Aanmelden voor een cursus op locatie kan bij Karen Dekker.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen Dekker. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.