Cursus Achtergronden dyslexiebehandeling

Op veel scholen volgen kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie een externe behandeling van ongeveer een jaar. Bij deze behandeling horen huiswerkopdrachten voor thuis en school. Het huiswerk op school wordt meestal verzorgd door de leerkracht, onderwijsassistenten of remedial teachers. 

Kosten: €95
Uren (sbu): 2 uur
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 19.30 - 21.30u
Route
T.T. (Mathilde) van Heteren

Orthopedagoog

Telefoon:
0182-540333 0182-540333


In deze cursus leer je meer over de achtergronden van deze dyslexiebehandeling. Zo wordt meer inzicht gegeven in de opbouw van de behandelingen. Ook zal ingegaan worden op materialen die gebruikt worden binnen de dyslexiebehandelingen. Ten slotte wordt stilgestaan bij de samenwerking tussen de behandelaar, de ouders en de betrokkenen van de school om het kind te stimuleren tot ontwikkeling binnen de behandeling.

Inhoud

Na het volgen van deze cursus zullen de deelnemers:

  • de opbouw van de behandeling kennen,
  • weten hoe het klanksysteem van de Nederlandse taal is opgebouwd,
  • vaardigheid hebben om met het klankenschema te werken,
  • het stappenplan woorden schrijven kunnen toepassen,
  • weten hoe spellingregels in de behandeling worden aangeleerd,
  • weten wat steunkaarten zijn en de vaardigheid hebben om deze te gebruiken in de begeleiding,
  • op de hoogte zijn van welke elementen effectief zijn in samenwerking met school, ouders en behandelaar om een kind kans te geven zich optimaal te ontwikkelen in de dyslexiebehandelingen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders van het (speciaal-)basisonderwijs.

Kosten

De cursusavond kost 95 euro. De avond gaat door wanneer er minstens 8 deelnemers zijn.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Lydia Visser. Aanmelden voor de cursus kan hieronder in het aanmeldformulier.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.