Cursus aanvraag BRLO registratie vo

Tijdens deze expertcursus word je als schoolopleider in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door Johan Strijbis van Driestar hogeschool begeleid bij het opstellen van je dossier om een aanvraag voor een BRLO (voorheen VELON) registratie in te dienen. 

Kosten: € 395,- (exclusief aanvraag/erkenning door BRLO à € 150,-)
Uren (sbu): 40
Locatie: Gouda
Tijd: 13.00-15.30
Route
J.M. (Johan) Strijbis

Coördinator coaching en schoolopleiders

Telefoon:
06-44044341 06-44044341
LinkedIn:


Als praktiserend schoolopleider in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kun je in aanmerking komen om geregistreerd te worden als lerarenopleider. Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid  als een belangrijk middel om de kwaliteit van de opleidingsinstituten en opleidingsscholen, en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren te versterken en waarborgen. Dus voor de RAOS, de HODOS en de ZAOS is het ook van belang dat schoolopleiders zich gaan registreren. Voor het opstellen van je dossier voor je BRLO registratie en het indienen van de aanvraag is door ons een route ontwikkeld. 

Taakgebieden van lerarenopleiders

Het takenpakket van lerarenopleiders in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is breed. Zo nemen zij onder andere de begeleiding van (individuele) aanstaande of zittende leraren op zich. Daarnaast leveren lerarenopleiders een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg binnen het op opleidingsinstituut of school op het terrein van het opleiden van leraren. En ook werken lerarenopleiders aan een eigen professionele ontwikkeling.

Data

Je kunt je aanmelden als je geregistreerd wilt worden als lerarenopleider in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Je wordt in drie bijeenkomsten door Johan Strijbis van Driestar hogeschool begeleid bij het opstellen van je dossier om een aanvraag in te dienen.

Beoordeling

Een door de BRLO als beoordelaar erkende opleider van Driestar hogeschool, Hogeschool De Kempel of de HAN beoordeelt je dossier, gevolgd door een tweede beoordelaar. Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag tot registratie door Driestar hogeschool ingediend bij de BRLO. Je bent dan voor vier jaar geregistreerd en na vier jaar is er de mogelijkheid tot herregistratie. 

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.