Cursus Aanvraag BRLO registratie vo

Tijdens deze expertcursus word je als schoolopleider in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door Johan Strijbis van Driestar hogeschool begeleid bij het opstellen van je dossier om een aanvraag voor een BRLO- (voorheen VELON-)registratie in te dienen. 

Kosten: € 550,- (exclusief aanvraag/erkenning door BRLO à € 245,-)
Uren (sbu): 40
Locatie: Gouda
Tijd: 13.00-15.30
Route
J.M. (Johan) Strijbis

Coördinator assessmentcentrum, coaching en schoolopleiders

Telefoon:
06-44044341 06-44044341
LinkedIn:


Als praktiserend schoolopleider in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kun je in aanmerking komen om geregistreerd te worden als lerarenopleider. Beroepsregistratie van lerarenopleiders is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid als een belangrijk middel om de kwaliteit van de opleidingsinstituten en opleidingsscholen te versterken en waarborgen (en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren). Dus voor de RAOS, de HODOS en de ZAOS is het ook van belang dat schoolopleiders zich gaan registreren. Voor het opstellen van je dossier voor je BRLO-registratie en het indienen van de aanvraag is door ons een route ontwikkeld. 

Taakgebieden van lerarenopleiders

Het takenpakket van lerarenopleiders in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is breed. Zo nemen zij onder meer de begeleiding van (individuele) aanstaande of zittende leraren op zich. Daarnaast leveren lerarenopleiders een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg van hun opleidingsinstituut of school, en wel op het domein van lerareneducatie. Ondertussen werken lerarenopleiders aan een eigen professionele ontwikkeling.

Beoordeling

Een opleider (die door BRLO erkend is) van Driestar hogeschool, Hogeschool De Kempel of de HAN beoordeelt je dossier, gevolgd door een tweede beoordelaar. Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag tot registratie door Driestar hogeschool ingediend bij de BRLO. Je bent dan voor vier jaar geregistreerd en na vier jaar is er de mogelijkheid tot herregistratie. 

Doelgroep

Je kunt je aanmelden als je geregistreerd wilt worden als lerarenopleider in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Je wordt in drie bijeenkomsten begeleid bij het opstellen van je dossier om een aanvraag in te dienen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Strijbis. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)    
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.