Basisscholing ParnasSys ib/ICT

Je hebt het programma ParnasSys aangeschaft en je wilt dit programma optimaal gaan inzetten als ondersteuning in het leerproces. ParnasSys heeft veel verschillende mogelijkheden. Deze zijn tijdens het eerste consult verkend en aan de hand daarvan is een implementatieplan opgesteld. De volgende stap is om het systeem dieper te leren kennen.

Kosten: € 675,- voor 1 school. € 780,- voor een groep van max. 5 scholen
Uren (sbu): 3 uur
Locatie: Op locatie
Tijd: 9.00u-12.00u
Route
L.G. (Leon) van Dalen

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760346 0182-760346
LinkedIn:
Twitter:


Deze scholing is de tweede stap  van het onderwijskundige implementatietraject. Tijdens deze scholing zal het systeem ook worden ingericht. Daarna vindt een teamscholing plaats waarbij de leerkrachten leren werken met die onderdelen die als eerste in het implementatieplan zijn opgenomen.

Bij de ib-scholing zijn de intern begeleiders aanwezig en eventueel iemand die de ib’ers kan ondersteunen. Tijdens deze scholing wordt geleerd hoe het systeem op maat gemaakt kan worden, specifiek voor jullie school. Leidraad daarbij zijn de wensen die verwoord zijn in het implementatieplan.

Daarnaast leren ib’ers hoe zij als verantwoordelijke voor de zorgstructuur ParnasSys op een goede manier kunnen gebruiken voor een goed overzicht van de processen op school-, groeps- en leerlingniveau.

Tevens worden ook de voorbereidingen voor de teamscholing getroffen. De zaken die geregeld moeten zijn, komen aan de orde. Ook wordt de inhoud van de teamscholing doorgesproken.