Basismodule Dyscalculie (subteam)

In dit aanbod krijg je basisinformatie die je een helder beeld geeft van de essenties van het protocol. Je krijgt een overview van de belangrijkste aspecten die praktisch van belang zijn.

Kosten: Op aanvraag
Uren (sbu): 2
Locatie: Gouda (of op locatie)

Route
W. (Wilma) Veldhoen

Docent re /onderwijsadviseur

Telefoon:
+31182540393 +31182540393


Tevens gaan we in op de twee eerste fasen. In beide fasen kun je te maken krijgen met dreigende uitval. Hoe onderken je dat tijdig (de methodetoetsen geven eigenlijk te weinig uitsluitsel), haalbaar en adequaat en welke acties onderneem je om een leerling weer binnenboord te krijgen. We reiken daarvoor werkwijzen aan die bij goed gebruik hun effectiviteit hebben bewezen.

Eén van die werkwijzen is een praktische manier voor het omgaan met leerlijnen in de rekenmethode. Onze aanpak maakt leerlijnen hanteerbaar. Op die manier blijkt het mogelijk te zijn leerlingen beter te laten rekenen.

De module wordt individueel of met enkele collega’s op jouw school gegeven met een rekenzwakke leerling als insteek. Eén sessie van twee uur.