Basiscursus Doe meer met Bas

In deze cursus leer je effectief werken met het VVE-programma ‘Doe meer met Bas’.
 

Kosten: € 2.099,-
Uren (sbu): 35
Locatie: Gouda/Op de werkvloer vanaf 9 personen

Route
E. (Elsbeth) Schouten-Schuitemaker

projectmedewerker onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540333 0182-540333


Het programma werkt aan een optimale ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. In deze cursus van twaalf dagdelen à 3 uur wordt de opzet en inhoud van de Bas-materialen toegelicht. Ook  is er aandacht voor de vier ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling).
Je leert hoe je jouw Bas-aanpak het beste aan kunt laten sluiten bij de behoeften van de kinderen in je groep.
 
Daarnaast komen onderwerpen aan bod als ouderbetrokkenheid, kijken naar kinderen, de speelleeromgeving, (flexibel) werken met Bas-thema’s en spel. Verder krijg je algemene informatie over het belang van voor en vroegschoolse educatie, wetgeving en vereiste scholing. En wordt er aandacht besteed aan vroegsignalering bij het zeer jonge kind m.b.t. Taal, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling
Ook krijg je zes uur begeleiding op de werklocatie, bijvoorbeeld aan de hand van filmopnames, die daarna besproken worden.
 
Deze cursus is bedoeld voor:

  • mensen die voor het eerst met Bas gaan werken;
  • mensen die al langer met Bas werken, maar nog geen VVE-certificaat hebben;
  • mensen die de oude cursus hebben gevolgd en nu een certificaat voor alle gebieden van VVE willen hebben;
  • mensen die meer kennis over het werken met peuters en/of kleuters willen hebben.

Kosten

Het genoemde bedrag is incl. zes uur begeleiding op de werkvloer en cursusmateriaal.

Het is ook mogelijk deze cursus in delen te volgen. Neem hiervoor contact op met de expert.

Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Persoonlijke gegevens    
     
Interesse voor:

     
Bevestiging    
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.