Advies Vvto Engels (Vroeg Vreemde Talenonderwijs)

Ben je al meerdere jaren met Engels bezig binnen jouw school? Wil je graag weten wat de vorderingen en ontwikkelingen zijn binnen dit vak? Wil je te weten komen wat de uiteindelijke resultaten zijn van jouw investeringen voor het vak Engels? Dan komen wij graag bij jou langs!

Kosten: In overleg
Uren (sbu): In overleg
Locatie: Op locatie

Route
S.P. (Sjoerd) van den Berg

Projectleider en docentenopleider VO

Telefoon:
0182-760380 0182-760380
LinkedIn:


Inhoud

Het traject kent 4 fasen:
  1. 1e audit
  2. Adviesrapport, geschreven door Driestar onderwijsadvies
  3. 2e audit, met eventueel toekennen erkende certificering
  4. Evaluatie

1e audit

Door middel van een audit komen wij jouw school bezoeken. Voorafgaande aan dit bezoek, vragen wij je de nodige informatie naar ons toe te sturen, zodat wij dit bezoek grondig kunnen voorbereiden. Deze informatie zal o.a. bestaan uit een door jouw team ingevulde vragenlijst over de huidige stand van zaken op het gebied van Engels. Op de dag van de audit zelf gaan wij met je in gesprek. Wij bevragen de leerkrachten, de leerlingen en de directie op hun ervaringen bij het geven en krijgen van Engels.

Adviesrapport

Naar aanleiding van deze bevindingen, maken wij een adviesrapport op. Dan wordt een vervolgafspraak gemaakt waarin onze bevindingen besproken worden. Met onze aanwijzingen en adviezen gaat de school een traject in waar het uitgezette pad door jou als team uitgevoerd gaat worden. Jouw school krijgt een voorlopige erkenning Vvto school. Tijdens het te volgen traject van ongeveer 2 tot 4 jaar, staan de onderwijsadviseurs Engels jou bij om jouw vragen te beantwoorden en het traject verder te begeleiden.

2e audit

Als dit 2 tot 4 jarige traject voorbij is, zal er opnieuw een audit gepland worden. Deze audit zal samen met onze partnerorganisatie afgenomen worden. We bespreken alle gewenste en doorgevoerde veranderingen binnen uw school.Hierbij krijgen jullie tevens de gelegenheid om het certificaat 'volledig erkende Vvto school' in ontvangst te nemen. Dit is niet verplicht, maar indien wenselijk zeker mogelijk.

Evaluatie

Het hele traject wordt afgesloten met een evaluatie over het gelopen proces en tevens wordt vooruit gekeken hoe jouw school zich kan blijven ontwikkelen op het gebied van Engels. 

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjoerd van den Berg.