Aanbod

Tweederde van de leerlingen die je nu in je klas hebt, heeft straks een beroep dat nu nog niet bestaat. Ze komen terecht in een werkomgeving die virtueler en meer verbonden is dan wij ons nu kunnen voorstellen. Voor welke toekomst vorm je hen? Welke hulpmiddelen kun je goed inzetten? Hoe doe je dat op een manier die past bij je visie op christelijk onderwijs? Maak de school tot een mediawijze school die werkt aan verinnerlijken van Bijbelse waarden.

 • Visiesessie met Digileerwijzer

  Onderwijs is in beweging. Wie zijn oor te luister legt bij de goeroes van de 21e eeuw, voelt de spanning. “We klikken ons geheugen kapot”, schrijft dr. Manfred Spitzer in zijn boek Digitale dementie. “We bereiden onze kinderen niet voor op de maatschappij van 2025 maar van 1990”, klinkt een tegengeluid van onderwijsinnovator Maurice de Hond, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van Steve Jobsscholen. Welke richting is de juiste? En welke consequenties heeft dat voor de vele keuzes bij het gebruik van ict en media in het onderwijs?
   
  De Digileerwijzer wijst je de weg in het oerwoud van keuzes rond digitale leermiddelen. Door middel van het beantwoorden van enkele vragen, ontdek je de keuzemogelijkheden die er zijn passend bij jouw visie op onderwijs en mediagebruik. De volgende drie stappen worden doorlopen:
   
  1. Visie op onderwijs
  Een veelgemaakte fout is dat een school begint met het aanschaffen van apparatuur en het aanleggen van een netwerk zonder dat er een duidelijke visie is geformuleerd. “We hebben acht iPads gekocht en die circuleren nu zodat de leerkrachten wat kunnen uitproberen.”
   
  Technologie mag niet leidend zijn bij onze keuzes. De Digileerwijzer stelt een aantal kritische vragen om je visie op onderwijs scherp te krijgen. Wie moet volgens jou de regie hebben bij het leren: de leraar of de leerling? Gaat het in je lessen om weten of om begrijpen? Hoe belangrijk is de ontmoeting tussen leraar en leerling? Het antwoord op deze vragen is belangrijk. En dat bepaalt hoe je die media wilt gaan inzetten.
   
  2. Visie op mediagebruik
  Wordt het Microsoft of Google, Apple of Samsung? Belangrijke vragen, maar niet dé belangrijkste. Bij de Digileerwijzer gaan we een spa dieper. Moeten we mediagebruik op school aanmoedigen of juist afremmen? Moeten we ons zorgen maken over de verminderde aandacht van leerlingen? Is de beeldcultuur een bedreiging of moeten leerlingen daar juist mee leren omgaan?
   
  Deze tweede serie vragen van de Digileerwijzer gaat dus over je visie op mediagebruik. Media hebben grote invloed op de leefwereld van jongeren en het gebruik op school staat daar niet los van. Het antwoord op deze vragen speelt daarom ook een rol bij keuzes rond mediagebruik in het onderwijs.
   
  3. Scenario’s
  Als je de vragen tijdens stap 1 en 2 hebt beantwoord, schetst de Digileerwijzer een scenario. Dat is nog geen blauwdruk voor je ict-plannen voor de komende jaren. Het is pas het begin van een traject waarbij nog tal van andere vragen verschijnen. Maar het scenario wijst je wel een bepaalde richting en die is optimaal afgestemd op jouw visie op leren en mediagebruik.
   
  Werkwijze
  De Digileerwijzer is meer dan een simpele vragenlijst. Het gaat niet alleen om de antwoorden op de vragen, maar om het denkproces dat daar aan vooraf gaat. Daarom haal je het meeste uit deze de Digileerwijzer als je die samen met je collega’s invult. Dat kunnen de collega’s uit je team, sectie, vakgroep of afdeling zijn; in elk geval de collega's met wie je in een vergelijkbare onderwijssituatie zit. Neem daar de tijd voor. Bespreek samen elke vraag voor je antwoord geeft. Dit gesprek is essentieel in het formuleren van een collectieve visie. En: laat je begeleiden in dit visietraject. Voor meer informatie kun je terecht bij een van onze adviseurs.

 • Onderzoek

  Twee op de drie kinderen die nu in de klas zitten, heeft straks een baan die nu nog niet bestaat. Als iets hoort bij nieuwe media, is dat er telkens nieuwe toepassingen komen. En die brengen weer nieuwe vragen mee. Wat betekent dit voor de praktijk van de school? Hoe ga je hier als leerkracht of opvoeder mee om? Welke kansen zijn er?

  Om bij de les te blijven met onze leerlijn mediawijsheid scholingsaanbod en producten doen wij via het Driestar onderzoekscentrum ook onderzoek rondom nieuwe trends.

 • Lopende onderzoeken

  Praktijkonderzoek ‘Bevorderen van een kritische kijk en luisterhouding’
  Hoe kun je leerlingen zo vormen dat ze weerbaar zijn in hun leesgedrag en kijkgedrag? Hierbij gaat het om meer dan alleen het aanleren van vaardigheden om informatie te verwerken.
   
  Onderzoek ‘Onderwijzen met woorden en beelden’
  In onderwijs is het narratieve aspect belangrijk: het leren via verhalen. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren lezen en een woord-gerichtheid ontwikkelen. Al snel wordt beeldcultuur als een bedreiging gezien. De onderzoeksvraag is op welke manier beelden narratief onderwijs kunnen versterken.
   
  Praktijkonderzoek/ Leerlab ‘Virtueel leren en de rol van de leerkracht’
  Binnen vijf jaar maakt de VR-bril of AR-bril onderdeel uit van nieuwe lesmethoden. Virtual reality biedt enorme kansen voor verbeelding en visualisatie van leerstof. De didactische vraag is echter: hoe kun je als leraar op een goede manier je rol innemen om virtueel leren tot een succes te maken?