Aanbod

Preventief of curatief? Wanneer ga je het in de klas hebben over veiligheid, sexting, beïnvloeding of over een populaire vlogger? Maak je leerlingen klaar voor de 21e eeuw door op een structurele manier te werken aan mediawijsheid, een kritische houding en online samenwerken. Stapp, onze leerlijn mediawijsheid maakt jongeren stap voor stap weerbaar en mediawijs. Wij geloven in het werken aan verinnerlijken van Bijbelse waarden en het concreet oefenen met mediawijs gedrag en leren om in zijn of haar omgeving een ‘influencer’ te zijn, een leesbare brief.

 

 • Stapp – leerlijn mediawijsheid voor po, sbo en vo

  Stap voor stap bewust online (en soms offline). Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld om hen heen? Hoe kunnen zij Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de leerlijn voor mediawijsheid van Driestar educatief, helpt hierbij.

  Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er lessen voor het speciaal basisonderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid (o.a. cyberpesten, intieme media, films, games) is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, trans­parantie, respect en focus. Deze waarden zijn gebaseerd op de Mediacirkel van Driestar educatief. Voor meer informatie: www.stappmethode.nl

 • Mediawijsheidsquiz en Mediawijs Challenge

  Driestar biedt een Mediawijs Challenge voor een individuele school op een zelfgekozen moment. Deze op maat gemaakte challenge voor jouw school kan je aanvragen bij mediawijsheid@driestar-educatief.nl. Daarnaast bieden we de Mediawijsheidsquiz rondom de week van de Mediawijsheid (meestal in november); een quiz tussen verschillende scholen. Voor informatie: mediawijsheid@driestar-educatief.nl.

 • Advies rondom cyberpesten, nieuwe media en groepsdynamiek

  Problemen met de groepsapp in je klas? Cyberpesten onder je leerlingen? Soms kan je als leraar of opvoeder tegen lastige vraagstukken aanlopen. Hoe moet je reageren, wat kan je doen? Wij kunnen advies geven over specifieke thema’s op het gebied van online weerbaarheid en groepsdynamiek. Neem contact op met Sjaak Jacobse voor meer informatie.

 • Innovatieve projecten

  We werken samen met verschillende externe partners aan innovatieve projecten. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke ontwikkeling van een ‘escape room’ als lespakket voor de bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs of de organisatie van een media-detoxkamp in samenwerking met Yona Foundation en de JBGG.