Aanbod

Als ouder, leraar of kerkelijke opvoeder loop je per definitie achter. Je kunt niet teruggrijpen op je eigen opvoeding. Leerlingen zijn meestal early adapters van nieuwe techniek. Toch zijn ouders de belangrijkste opvoeders, ook in de manier waarop ouders leren om stapsgewijs hun kind verantwoordelijkheid te geven. Onze aanpak helpt om op een constructieve manier ouders te begeleiden tot mediawijze opvoeders.

 • Ouder-kind avonden en ouderavonden (in samenwerking met de school van jouw kind of je kerkelijke gemeente)

  We verzorgen workshops, ouderavonden of jongerenavonden over mediaopvoeding en attitudevorming, films, sociale media, media en seksualiteit, weerbaarheid en andere thema’s op aanvraag. Tevens faciliteren we ouder-kindavonden over sociale media; een avond voor de leerlingen van groep 7 en 8 van jouw school, samen met hun ouders. Voor meer informatie kun je dit formulier invullen. 
   
  Handreikingen mediaopvoedingen voor verschillende leeftijden
  Hoe leer je je kinderen om te gaan met media? Het lectoraat Nieuwe media publiceert vier handreikingen voor mediaopvoeding. De opvoedhandreikingen bieden bezinning en praktische tips voor opvoeders van kinderen. De opvoedhandreikingen geven advies en inzicht in de ontwikkeling aan de hand van vier leeftijdscategorie├źn: 0-5 jaar, 5-9 jaar, 9-11 jaar en 12-16 jaar. De opvoedhandreikingen bieden adviezen voor ouders en jeugdwerkers. Ze kunnen ook gebruikt worden voor o.a. ouderavonden of opvoedkringen.
   
  Praktische tips
  In de opvoedhandreikingen worden praktische tips over mediaopvoeding gegeven, bezien vanuit de specifieke ontwikkeling die kinderen doormaken. Daarnaast benadrukken de handreikingen het belang om vanaf jonge leeftijd in de opvoeding in alles te werken aan het meegeven van een christelijke levenshouding aan onze kinderen. Want deze levenshou­ding is bepalend voor de manier waarop het kind (later) zal handelen en nieuwe media zal gebruiken. Kinderen ontwikkelen deze levenshouding door steeds te kijken naar de manier waarop ouders, verzorgers, andere opvoeders en andere kinderen media gebruiken. Omdat het media­gebruik van deze personen kan verschillen is het gesprek over Bijbels mediagebruik een belangrijk onderdeel van de mediaopvoeding. Elke handreiking beschrijft de ontwikkeling van het kind of de jongere in de specifieke leeftijdscategorie en het effect van mediagebruik. Daarnaast staan er praktische tips in.
   
  Bestellen
  De opvoedhandreikingen zijn voor €3,95 per stuk te koop via de webwinkel van Driestar educatief. 

 • Aanbod voor catechisatiegroepen

  Ook voor kerkelijk jeugdwerk kunnen we workshops of lezingen verzorgen. Vul het formulier op deze pagina in met jouw vraag!