Methode

TaalpuntNL is een methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. Een complete, betrouwbare methode, met een heldere structuur, aansprekende inhoud en frisse opmaak.In een aantal delen wordt een complete leerlijn voor het vmbo en de onderbouw van havo/vwo aangeboden. Uitgangspunten zijn ‘taal als gave’ en ‘taal als uniek communicatiemiddel tussen mensen’. De methode biedt een doorgaande leerlijn voor het gehele vmbo, en voor de onderbouw van havo en vwo. Ieder jaar heeft een leer-/werkboek waarin de volgende leerlijnen aan bod komen:

  • Fictie (met aandacht voor jeugdliteratuur)
  • Spreken, kijken, luisteren
  • Woordenschat
  • Lezen
  • Schrijven
  • Taal over taal (taalbeschouwing)
  • Spelling
  •  Grammatica 

Opbouw methode

Afhankelijk van de doelgroep is steeds gekozen voor een opbouw in hoofdstukken of een (deels) modulaire opbouw.
 
  1 2 3 4
lwoo Extra digitaal materiaal bij BB, KB en GT Extra digitaal materiaal bij BB, KB en GT Extra digitaal materiaal bij BB, KB en GT Extra digitaal materiaal bij BB, KB en GT
BB BB 1 BB 2 BB 3 BB 4
KGT KGT 1 KGT 2 KB 3 KB 4
GT 3 GT 4
HV HV 1 HV 2 H 3  
V 3  
    

Herziening 

De tweede editie van TaalpuntNL is sinds 2010 op de markt. Momenteel werken we aan een herziening van de methode. We actualiseren de teksten en bronmaterialen, sluiten aan bij de huidige (examen)eisen, bieden meer differentiatie aan en verstevigen de structuur van de methode. Ook vernieuwen we de vormgeving. De delen 1 (BB, KGT, HV)  zijn in schooljaar 2016-2017 beschikbaar. 

Digitale component 

Een belangrijk onderdeel van de herziening is de uitbreiding van de digitale component. Door bewust gebruik te maken van ict biedt de methode straks meer mogelijkheden voor differentiatie, en een grotere variĆ«teit aan verwerkingsvormen. Voor docenten betekent digitalisering vereenvoudiging van het bijhouden van de vorderingen van leerlingen, en vermindering van het nakijkwerk. De leerlijn Spreken, kijken, luisteren wordt volledig digitaal aangeboden, zodat het kijk- en luistermateriaal geĆÆncorporeerd kan worden. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over de methode? Je kunt een proefexemplaar aanvragen of vorderingen omtrent de herziening bijhouden op www.taalpuntnl.nl.