Stapp

Stapp is een leerlijn mediawijsheid voor de onder- en bovenbouw van HAVO/VWO en VMBO en voor het Praktijkonderwijs (PrO). Stapp biedt lessenseries aan over zes thema’s: films, reclame, cyberpesten, intieme media, games en nieuwswijsheid. Door middel van interactieve werkvormen komen de elementen weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde. De leerlingen leren de ins en outs van actuele online media, worden geconfronteerd met de effecten en dilemma’s en worden vervolgens gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden zoals weerbaarheid, respect, focus, matigheid en transparantie. Dat is waaraan Stapp wil bijdragen: het ontwikkelen van een bewust mediahouding bij leerlingen. Stap voor stap bewust online.
J.J. (Sjaak) Jacobse

Onderwijsadviseur, mediawijsheid, teamcoaching

Telefoon:
06-11032616 06-11032616
LinkedIn: