Methode

Leefwijzer sluit nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen; zo komen onderwerpen als moderne media, en discriminatie en integratie ruim aan bod.

De maatschappijleermethode Leefwijzer is een methode voor het vmbo van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee delen (vmbo bb en kgt) wordt een complete leergang geboden die voldoet aan het schoolexamenprogramma van het verplichte vak maatschappijleer. 

Inhoud lesmethode 

Voor kgt bestaat de methode uit een gecombineerd tekst-/werkboek, voor bb uit een afzonderlijk tekstboek en werkboek. In vijf hoofdstukken komen de voorgeschreven thema’s van maatschappijleer 1 aan de orde. Het eerste gedeelte van de opdrachten bij elke paragraaf is gericht op het verwerven van kennis, daarna komen de vaardigheden en de toepassing aan bod. 

Meer informatie 

Op www.leefwijzer.nu zijn voor docenten en leerlingen onder meer diagnostische toetsen en webquests te vinden.