Methode

Kapitaal (voorheen Taalpunt NL) is een methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. Een complete, betrouwbare methode, met een heldere structuur, aansprekende inhoud en frisse opmaak. • Niveau
  In een aantal delen wordt een complete leerlijn voor het vmbo en de onderbouw van havo/vwo aangeboden. De methode biedt een doorgaande leerlijn voor het gehele vmbo, en voor de onderbouw van havo en vwo.
 • Inhoud

  Opbouw methode

  Momenteel werken we aan een nieuwe methode: Kapitaal Nederlands. Vaardigheden worden meer geïntegreerd en in samenhang aangeboden rondom een betekenisvolle en vormende inhoud. Deze inhoud biedt de docent handvatten voor identiteitsvorming. Uiteraard sluiten we daarbij aan bij de huidige (examen)eisen, de referentiekaders en actuele ontwikkelingen en vernieuwen we de vormgeving. De delen 1 (BB, KGT, HV)  zijn sinds schooljaar 2021-2022 beschikbaar. Deel 2 verschijnt in juni 2022.
   
  De methode is opgebouwd in thema’s waarin steeds de volgende onderdelen aan bod komen:
  • Fictie (met aandacht voor jeugdliteratuur)
  • Taalrijk (taalbeschouwing)
  • Leesvaardigheid
  • Woordenschat
  • Schrijfvaardigheid
  • Spreek- en luistervaardigheid
  • Taalverzorging (spelling en grammatica)
  Bij BB is het onderdeel Taalverzorging geïntegreerd in de thema’s, bij Kader, GT/Mavo, HAVO en VWO wordt dit modulair aangeboden.
   
  Ieder thema sluit af met een projectopdracht die aansluit bij het thema en verschillende vaardigheden integreert.

  Aanbod
  Zowel de huidige als de nieuwe editie bestaat uit de volgende delen:
    1 2 3 4
  BB BB 1 BB 2 BB 3 BB 4
  KGT KGT 1 KGT 2 KB 3 KB 4
  GT 3 GT 4
  HV HV 1 HV 2 H 3  
  V 3  
   
   

  TaalpuntNL (editie 2015)

  ​De methode TaalpuntNL is opgebouwd in hoofdstukken waarin steeds de volgende leerlijnen aan bod komen:
  • Fictie (met aandacht voor jeugdliteratuur)
  • Woordenschat
  • Lezen
  • Schrijven
  • Taal over Taal
  • Spreken, Kijken, Luisteren
  • Spelling
  • Grammatica

  Bij BB is het onderdeel Spelling en Grammatica geïntegreerd in de hoofdstukken, bij Kader, GT/Mavo, HAVO en VWO wordt dit modulair aangeboden.

  Afhankelijk van de doelgroep is steeds gekozen voor een opbouw in hoofdstukken of een (deels) modulaire opbouw.

 • Gebruik methode

  Digitale component

  We kiezen bewust voor een beperkte digitale component. Leesteksten bieden we aan op papier en als werkblad, zodat er in de teksten gewerkt kan worden. Voor herhalend en remediërend materiaal op het gebied van spelling en grammatica is er voldoende op de markt. Iedere school kan hierin de eigen keuze maken. Via de website www.boekenopdracht.nl worden aanvullende opdrachten bij Fictie beschikbaar gesteld. Voor Woordenschat zullen we wel digitale herhalingsopdrachten ontwikkelen.
 • Kosten en bestellen
  De methode is te bestellen in onze webwinkel. Hier vind je ook de actuele prijzen.
 • Meer informatie
  Wil je meer weten over de methode? Breng een bezoekje aan www.kapitaalnederlands.nl of neem contact op met Annemarie Nobel.