Methode

De methode godsdienst voor het praktijkonderwijs is een methode godsdienst voor het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs.

De methode heeft tot doel om leerlingen te helpen om gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping tot het dienen van God en de naaste.

Daarnaast wil de methode PrO-leerlingen, met behulp van de boodschap van de Bijbel, voorbereiden om als christen maatschappelijk redzaam te zijn en een passende arbeidsplaats te vervullen.

Inhoud lesmethode

De methode bestaat uit thematische leskaarten waarin Bijbelteksten, lesteksten, verwerkingsopdrachten en illustraties elkaar afwisselen. De methode is zo opgezet dat een docent de mogelijkheid heeft om een thema op het gewenste moment in te zetten. Bij de methode zit een ondersteunende handleiding met uitleg over de methode, extra verwerkingsopdrachten, afbeeldingen etc.

Met alle leskaarten wordt een complete leergang voor alle vier leerjaren aangeboden. Deze leergang sluit aan bij de eindtermen godsdienst voor het praktijkonderwijs en de domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.