Methode

De geschiedenismethode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs.

In twee (vmbo bb en kgt) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die voldoet aan de kerndoelen en aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw. 

Inhoud lesmethode

De methode bestaat uit een tekst- en werkboek waarin lesteksten, illustraties, bronnen en opdrachten elkaar afwisselen. Bronwijzer wordt ondersteund door een applicatie waarin leerlingen individueel aanvullend, gedifferentieerd afwisselende opdrachten aangeboden krijgen. Docenten hebben inzage in de voortgang en resultaten van leerlingen en toegang tot extra materiaal. 

Implementatie

Bij de implementatie van de methode bieden wij een korte maar krachtige implementatiecursus aan. De precieze omvang en inhoud bepalen we in overleg. 

Meer informatie

Een inkijkje in de methode Bronwijzer? Kijk op www.bronwijzer.nl. Desgewenst is het uiteraard mogelijk, tegen een beperkte vergoeding, presentexemplaren opvragen.