Lesmethoden

Goede lesmethodes ondersteunen, inspireren en faciliteren jou als docent bij het leidinggeven aan het leerproces van de leerlingen. De lesmethodes van Driestar onderwijsadvies onderscheiden zich door een christelijke wereldvisie en toepassing .

We geven diverse lesmethodes voor het voortgezet onderwijs uit. In alle methodes is ict-toepassing een integraal onderdeel. Iedere vijf jaar worden die met gebruikers geëvalueerd, doorontwikkeld of grondig herzien. Zo blijven we aansluiten op de wensen van de leraar.

Godsdienst PrO

Driestar onderwijsadvies ontwikkelt een Bijbelse methode godsdienst voor het praktijkonderwijs.

Lees meer >

Daarom Muziek!

Daarom Muziek! is een methode voor muziek in de onderbouw van het christelijk voortgezet onderwijs.

Lees meer >

Bronwijzer

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo. 

Lees meer >

Wonderlijk Gemaakt

Wonderlijk Gemaakt Voortgezet is een methode voor het christelijk praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. 

Lees meer >

Leefwijzer

Leefwijzer is een methode maatschappijleer 1 voor vmbo tl, gl, kb en bb.

Lees meer >

TaalpuntNL

TaalpuntNL is een methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer >

Literatuur in zicht

Literatuur in Zicht is een methode literatuur voor de bovenbouw van havo en vwo.

Lees meer >