Lesmethoden

Leren ís vorming en vindt plaats in de relatie tussen docent en leerling. Lesmethoden en leermiddelen ondersteunen het leerproces van de leerling en inspireren en faciliteren de docent in zijn of haar rol. Lesmethoden zijn niet het hart van goed onderwijs; maar ze vormen wel de ruggengraat ervan: ze geven houvast.

De lesmethoden van Driestar onderwijsadvies worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld. Ze sluiten daarom aan bij de visie op het vak en hebben een goede pedagogische en didactische basis. Waarin deze methoden zich onderscheiden is dat ze ontwikkeld zijn vanuit een christelijk wereldvisie. Daarom zijn ze onmisbaar voor goed christelijk onderwijs.

Godsdienst PrO

Driestar onderwijsadvies ontwikkelt een Bijbelse methode godsdienst voor het praktijkonderwijs.

Lees meer >

Daarom Muziek!

Daarom Muziek! is een methode voor muziek in de onderbouw van het christelijk voortgezet onderwijs.

Lees meer >

Bronwijzer

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo. 

Lees meer >

Wonderlijk Gemaakt

Wonderlijk Gemaakt Voortgezet is een methode voor het christelijk praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. 

Lees meer >

Leefwijzer

Leefwijzer is een methode maatschappijleer 1 ontwikkeld voor christelijk voortgezet onderwijs

Lees meer >

Kapitaal (voorheen Taalpunt NL)

Kapitaal (voorheen Taalpunt NL) is een methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs.

Lees meer >

Literatuur in zicht

Literatuur in zicht is een methode over Nederlandse literatuur voor de bovenbouw van het christelijk voortgezet onderwijs.

Lees meer >

Stapp

Stapp is een leerlijn mediawijsheid voor de onder- en bovenbouw van HAVO/VWO en VMBO en voor het Praktijkonderwijs (PrO).

Lees meer >