Aanpak

Toetsen is belangrijk. Maar toetsen is pas zinvol als het op de goede manier gebeurt. Pas dan kunnen toetsen ook echt bijdragen aan het leerproces van een leerling en de onderwijskwaliteit op een school. In het onderwijs ligt er tegenwoordig veel nadruk op opbrengsten.

Lector Bram de Muynck gaat in zijn boek Is alles van waarde meetbaar in op de vraag hoe in een opbrengstgerichte cultuur een goede toetspraktijk en gedegen toetsbeleid ontwikkeld kunnen worden.

Binnen Driestar onderwijsadvies is er veel expertise op het gebied van toetsing in schoolbeleid en lespraktijk. Vanuit onze kennis en ervaringen helpen wij u dan ook graag om toetsen op een hoger plan te brengen.