Leraarschap en de school

Leraarschap gaat over pedagogiek en didactiek en hoe jij omgaat met groepsprocessen in je klas. Een goede leraar functioneert in de context van een school en draagt samen met collega’s bij aan goed onderwijs in een veilig klimaat voor leerlingen.

Onze begeleiding is in veel gevallen op maat en richt zich op jouw groei in je rol als pedagoog en didacticus binnen de context van jouw school. Hoe ga je om diversiteit in de klas? Wat betekent sociale veiligheid op school? Hoe kun je in het voortgezet onderwijs ouders effectief betrekken bij het onderwijs? Rondom dat soort vragen gaan we graag met je aan de slag.

Toetsing

Goed toetsen is meer dan alleen meten.

Lees meer >

Pedagogiek

Driestar onderwijsadvies helpt je graag je pedagogische competenties verder te ontwikkelen.

Lees meer >

Didactiek

Didactiek blijft een uitdaging voor iedere leraar.
 

Lees meer >

Sociale veiligheid

Ook jouw school moet voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving zijn.
 

Lees meer >