Ontwikkelassessment leraren

Iemand solliciteert naar de functie van leraar. Deze persoon heeft geen voorafgaande pedagogisch-didactische scholing gevolgd. Bezit deze kandidaat de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een goed functionerende leraar?

Met het ontwikkel-assessment leraren (voorheen: Docenten Ontwikkelings Programma) van Driestar onderwijsadvies worden de pedagogische en didactische vaardigheden van de sollicitant duidelijk in kaart gebracht. Op basis van de analyse bij de test wordt aan de aspirant-leraar, direct aansluitend aan de afname, in een persoonlijk gesprek een advies uitgebracht. In het advies is de adviesaanvraag van de school leidraad. Als de kandidaat-leraar daarvoor toestemming geeft, wordt het advies aan derden (bijvoorbeeld bestuur of schoolleiding) doorgegeven.

Inhoud

Voorafgaand aan het assessment levert de kandidaat een portfolio aan. Dit wordt besproken in het voor- en nagesprek van het assessment. Het assessment bevat daarnaast een zelfevaluatie-instrument dat een beeld geeft van de geschiktheid van kandidaten om in onderwijsleersituaties met leerlingen en collega's om te gaan en in onderwijsorganisaties werkzaam te zijn.

Deze test bestaat uit vier onderdelen:
 1. Sociale competentietest;
 2. Cognitieve capaciteitentest;
 3. Werkstijlentest;
 4. Motivatie-/interessetest.
De test wordt afgesloten met een reflectiegesprek met de assessor.

Kosten

De kosten bedragen € 635,00.

Tijdsinvestering

Het invullen van het portfolio (een dagdeel) en het maken van de test (een dagdeel).
 
 • Ervaringen van scholen

  "De aanvraag voor het afnemen van DOP testen verliep bij Driestar onderwijsadvies zeer soepel en vooral voortvarend. Binnen ruim een week na het eerste verzoek om bij twee sollicitanten van onze school de test af te nemen waren de uitslagen van de testen bij ons binnen en konden we er over in gesprek met de betrokkenen. Alle lof over deze snelle procedure en de deskundige en vooral informatieve verslagen van de testen." 
  Gerard Middelkoop - Adjunctdirecteur techniek - Wartburg College, locatie De Swaef

  "Van Driestar onderwijsadvies kregen wij een kort en bondig verslag met een bruikbaar en realistisch advies.
  Wij zijn goed geholpen met de snelle afhandeling en planning van het totaal. "

  - Elise Brand-Vader - Stafmedewerker personeel- en organisatie - Calvijn College