Wat is Zien!?

Het expertsysteem Zien! in het voorgezet onderwijs is een krachtig instrument om de didactische én pedagogische zorg van je leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

  • Met Zien! wordt de eerstelijnszorg transparant.
  • Met Zien! ontstaat er een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg.