Tarieven en scholing

Om Zien! goed te laten functioneren is begeleiding bij de implementatie van Zien! binnen jouw onderwijssysteem een vereiste.

Implementatie van Zien!

De implementatie van Zien! omvat drie onderdelen:

  1. Technische implementatie;
  2. Procesmatige implementatie;
  3. Inhoudelijke implementatie.

Door de implementatie op de verschillende niveaus zal de onderwijsinstelling enerzijds eigen met het systeem worden, anderzijds wordt er nagedacht over het (inpassen in) het totale zorgtraject van de instelling. 

Inzet van Zien!

Door te werken met Zien! krijgt ook jouw handelingsgericht werken vorm en inhoud. 
Het traject omvat het volgende:

  1. Kennismaken met het instrument Zien!;
  2. Bespreken van het invullen van de vragenlijsten;
  3. Bespreken van de cockpit en leren wegen;
  4. Bespreken van de voortgang van handelingsplannen;
  5. Evalueren van handelingsplannen.

Tarieven en bestellen

De kosten voor scholen die Zien! in het voortgezet onderwijs gebruiken bedragen € 2,00 (excl. btw) per leerling per jaar. Neem contact met ons op om het expertsysteem Zien! ook voor jouw onderwijsinstelling te bestellen.