Hoe werkt Zien!?

Zien! kan zowel op groepsniveau als op leerlingniveau worden ingezet. Het eerste verdient de voorkeur. Het is belangrijk om de groep als uitgangspunt te nemen. De interactie in de groep beïnvloedt het gedrag van de leerlingen.

Een leerkracht heeft immers een hele groep onder zijn hoede! Door eventuele onderwijsbehoeften gestructureerd in kaart te brengen en erop te reflecteren, kan een leerkracht komen tot handelingsplannen voor de hele groep, groepjes leerlingen en in uitzonderingsgevallen een individuele leerling.