Zien! voortgezet onderwijs

Het webbased expertsysteem Zien! helpt om de didactische én pedagogische zorg van jouw leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om een leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen. Met Zien! wordt de eerstelijnszorg transparant. Met Zien! ontstaat er een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg. Zien! geeft nog beter zicht op je missie. Zien! maakt zichtbaar! Klik hier voor Zien! PO. 

Algemene informatie
A.M. (Bart) Vollmuller

Manager Gouwe Academie en manager Driestar onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540347 0182-540347
LinkedIn:
Twitter:
Technische helpdesk
S.W. (Suzanna) van der Klooster

Projectmedewerker

Telefoon:
0182-760568 0182-760568
LinkedIn:

Nieuws

 • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

  Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

 • Vernieuwde cockpit in Zien!vo

  Zien!vo blijft in ontwikkeling. Recent is de cockpit volledig vernieuwd. Er is nu veel meer informatie beschikbaar, waardoor je een beter inzicht krijgt op het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

 • Nieuwe versie Zien!vo

  In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorieën en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

 • ZIEN!vo goedgekeurd voor monitoring sociale veiligheid

  Scholen voor voortgezet onderwijs mogen vanaf het huidige schooljaar (2018-2019) de leerlingvragenlijst van ZIEN!vo gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. De inspectie heeft daar toestemming voor gegeven. Dat is goed nieuws voor scholen die de lijst al gebruiken, en voor scholen die op zoek zijn naar een kwalitatief goede vragenlijst!

 • Nieuwe indeling ZIEN!-leerlinggesprek 1-4 en so/vso

  In september 2016 zijn de leerlingvragenlijsten voor groep 5-8 vernieuwd. Daarbij is de vragenlijst gesplitst en zijn de stellingen anders ingedeeld. Deze nieuwe indeling is nu ook toegepast voor de leerlingvragenlijst voor groep 1-4 en voor so/vso.

Lees meer nieuws ›