Zien! voortgezet onderwijs

Het webbased expertsysteem Zien! helpt om de didactische én pedagogische zorg van jouw leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om een leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen. Met Zien! wordt de eerstelijnszorg transparant. Met Zien! ontstaat er een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg. Zien! geeft nog beter zicht op je missie. Zien! maakt zichtbaar! Klik hier voor Zien! PO. 

Algemene informatie
A.M. (Bart) Vollmuller

Projectmanager ICT

Telefoon:
0182-540347 0182-540347
LinkedIn:
Twitter:
Technische helpdesk
S.W. (Suzanna) van der Klooster

Projectmedewerker

Telefoon:
0182-760568 0182-760568
LinkedIn:

Nieuws

 • ZIEN!vo goedgekeurd voor monitoring sociale veiligheid

  Scholen voor voortgezet onderwijs mogen vanaf het huidige schooljaar (2018-2019) de leerlingvragenlijst van ZIEN!vo gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. De inspectie heeft daar toestemming voor gegeven. Dat is goed nieuws voor scholen die de lijst al gebruiken, en voor scholen die op zoek zijn naar een kwalitatief goede vragenlijst!

 • Nieuwe indeling ZIEN!-leerlinggesprek 1-4 en so/vso

  In september 2016 zijn de leerlingvragenlijsten voor groep 5-8 vernieuwd. Daarbij is de vragenlijst gesplitst en zijn de stellingen anders ingedeeld. Deze nieuwe indeling is nu ook toegepast voor de leerlingvragenlijst voor groep 1-4 en voor so/vso.

 • Nieuwe versie ZIEN!VO

  Met ingang van dit kalenderjaar is het pedagogisch en didactisch leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs ZIEN!VO vernieuwd. De clusters, ondersteuningsitems en de vragenlijsten zijn herzien. Ook sluit ZIEN!VO nu ook aan bij de wetgeving rond het monitoren van veiligheid!

 • ZIEN! VO op de NOT 2017

  Maak kennis met de totaal vernieuwde versie van ZIEN!VO, het pedagogisch en didactisch leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs. We zijn deze week aanwezig op de NOT!

Lees meer nieuws ›