Leerlingvolgsystemen

Om zorg voor leerlingen in beeld te brengen en te houden maken veel scholen voor voortgezet onderwijs gebruik van pedagogisch-didactische expertsystemen die informatie geven over zorgbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen en de uitgezette trajecten te bewaken, te monitoren en te evalueren.

Gouwe Academie biedt begeleiding en cursussen voor het gebruik van Zien!vo in het optimaliseren van zorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Zien! voortgezet onderwijs

Het webbased expertsysteem Zien! helpt om de didactische én pedagogische zorg van jouw leerlingen in beeld te brengen.

Lees meer >