Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Lees hieronder hoe Driestar onderwijsadvies te werk gaat bij dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Diagnose dyslexie

Veel leerlingen met dyslexie krijgen deze diagnose al in het basisonderwijs. Daar wordt na een intensief zorgtraject en bij onvoldoende vooruitgang op lees- en/of spellinggebied een dyslexieonderzoek afgenomen. Veel kinderen hebben daarvoor ook een specifieke dyslexiebehandeling gekregen. Bij sommige leerlingen met een lees-  en/of spellingachterstand wordt het pas op het voortgezet onderwijs helder, dat er mogelijk sprake is van dyslexie. Mogelijk hebben deze leerlingen hun probleem op het basisonderwijs gecompenseerd met hun intelligentie of inzet.

Protocol

Net als in het basisonderwijs is er voor het voortgezet onderwijs een protocol rond dyslexie. Hierin staat onder andere beschreven welke hulp deze leerlingen nodig hebben en op welke manier er compensaties ingezet mogen worden. Verder wordt daarin een handreiking gedaan voor af te nemen screeningsinstrumenten in de brugklas. Driestar onderwijsadvies denkt mee in begeleidingstrajecten en doet ook afsluitende dyslexieonderzoeken als dat aan de orde is.

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kinderen met dyslexie hebben op het basisonderwijs veelal dezelfde rechten als op het voortgezet onderwijs. Zo hebben ze recht op meer tijd bij toetsen en een aangepaste normering bij spelling. De concrete invulling op het voortgezet onderwijs vraagt echter heel wat meer dan op het basisonderwijs. Er zijn namelijk veel meer docenten die dit moeten weten en daarbij zijn er meer schoolvakken en is er meer lees- en leerwerk. Dat vraagt om specifieke zorg waarin de leerling ook mee mag denken. Driestar onderwijsadvies biedt hiervoor ondersteuning, onder andere door een cursus voor dyslexiecoach of het meedenken op locatie met het team.

Ouders

Voor ouders is het belangrijk om voor de overstap naar het voortgezet onderwijs een duidelijk beeld te hebben van de school en de zorgstructuur. Vraag naar de contactpersonen die leerlingen met dyslexie begeleiden. Een overleg over de aanpassingen die er op het basisonderwijs waren, is wenselijk voor een juiste doorloop van de zorg.

15 jaar en alsnog dyslexie?

Een enkele keer gebeurt het dat dyslexie pas op latere leeftijd wordt gesignaleerd en vastgesteld. Driestar onderwijsadvies heeft ook de professie in huis om daarin mee te denken en zo nodig onderzoek te doen.