Dyslexie

Voor veel jongeren gaat het lezen en spellen niet vanzelf. Driestar onderwijsadvies denkt mee over de juiste hulp voor deze leerlingen.

In het voortgezet onderwijs denkt Driestar onderwijsadvies mee over de juiste voortrajecten bij leerlingen bij wie mogelijk sprake is van dyslexie. Begeleiders worden getraind en via cursussen of coachingstrajecten wordt de school up-to-date gehouden in de kennis en de ontwikkelingen rond dyslexie. Ookworden dyslexieonderzoeken al dan niet op locatie gedaan en wordt meegedacht over de juiste zorgtrajecten voor deze leerlingen.