Aanpak

Een leraar op een christelijke school heeft als taak leerlingen ook levensbeschouwelijk en moreel te vormen. Om dit op een goede manier te kunnen doen, heeft de leraar kennis over zichzelf nodig, kennis over vorming van leerlingen in het algemeen en godsdienstige vorming in het bijzonder, en de competentie om dit in de praktijk gestalte te geven.

Driestar onderwijsadvies helpt leraren hierbij, door kennis en expertise aan te reiken. Hierbij richten wij ons op de levensbeschouwelijke en morele vorming van jongeren en hoe zij voorbereid kunnen worden op het staan in de maatschappij. Om hier goed vorm aan te geven houdt Driestar onderwijsadvies rekening met de bron, de dagelijkse onderwijspraktijk en de bredere context van de school.

Zo kunnen we in het team aandacht besteden aan de psychologisch-pedagogische kijk op identiteitsontwikkeling van leerlingen, identiteitsontwikkeling in het curriculum of de rol van de leraar bij de godsdienstige vorming van leerlingen.