Aanpak en aanbod

Hoe een school burgerschapsvorming inzet en vormgeeft, heeft alles te maken met de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Driestar onderwijsadvies wil die daarom ook graag met elkaar verbinden.

Het is belangrijk, als het gaat om burgerschapsvorming, om aan te sluiten bij de identiteit en context van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van (in)directe ontmoetingen met mensen buiten de schoolgemeenschap. Voor scholen met een relatief homogene populatie is dit een extra uitdaging.

Driestar onderwijsadvies helpt de school reflecteren op de huidige situatie, het schoolbeleid te (her)formuleren en concrete praktijken te ontwikkelen. Ook kunnen wij je adviseren over de voorwaarden (sfeer en klimaat in de school, normen en waarden, doelen etc.) voor een school als praktijk voor burgerschapsvorming.

Met onze cursussen, begeleidingstrajecten, lezingen en workshops helpen we scholen op weg om burgerschapsvorming in de praktijk te brengen, op zowel lesniveau als schoolniveau. Ook denken we mee over burgerschapsvorming in het christelijke onderwijsbeleid en schoolbeleid.