Identiteit en vorming

Om leerlingen te kunnen vormen, moet je als school weten wie je bent en je identiteit voortdurend aandacht geven. Het is een wisselwerking tussen de bron, de dagelijkse praktijk en de bredere context van de school. Driestar onderwijsadvies gaat graag met scholen aan de slag vanuit hun vragen en behoeften. We richten ons op de hele gemeenschap van de school: leraren, bestuur, leidinggevenden én leerlingen. Samen doordenken we de christelijke identiteit en reflecteren we op de praktische toepassing daarvan. We bieden toerusting, inspiratie en motivatie om hiermee concreet aan de slag te gaan en helpen bij het ontwikkelen en versterken van de praktijk.

Opvoeding

Opvoeden is samen onderweg zijn. In de pubertijd verkennen jongeren hun grenzen.

Lees meer >

Levensbeschouwelijke vorming

De levensbeschouwelijke vorming van leerlingen maakt de identiteit van de school.

Lees meer >

Burgerschapsvorming

Driestar onderwijsadvies helpt scholen burgerschapsvorming in de praktijk te brengen.

Lees meer >

Seksuele vorming

Hoe leer je jongeren dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is?

Lees meer >

Identiteit van de school

De identiteit van de school gaat over de eigenheid van de school, zoals die in alle aspecten van het onderwijs naar voren komt.

Lees meer >

Identiteit van de leraar

Driestar educatief ziet de leraar als sleutelfiguur in het onderwijsproces.

Lees meer >