PLG Hoogbegaafdheid

In een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) vormen alle collega’s rond hoogbegaafdheid binnen de school een team. In deze ‘leergemeenschap’ komen coaches, experts en docenten bij elkaar om een verdiepingsslag te maken naar beleid en praktische uitwerking binnen de school.Doel

Door deel te nemen aan de PLG leg je als docent een krachtige basis voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs.

Vaardigheden

Je ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van visies, handelingen en attitudes. Als docent kun je het onderwijs op planmatige wijze begeleiden voor (hoog)begaafde leerlingen. Je hebt een onderzoekende houding om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten. In de Leer Gemeenschap sta je open voor het delen van kennis, ervaringen en heb je een reflectieve houding.

Opzet Professionele Leer Gemeenschap

  1. Deelnemers zijn de coaches, experts en de docenten van de VWO+, met mogelijk enkele docenten uit de plusklas.
  2. Een combinatie van plenaire bijeenkomsten en meer individuele coachings- of Teamsmomenten. De opzet zou dan zou kunnen zijn dat we vier tot zes keer per jaar bij elkaar komen, met ongeveer dezelfde intervallen. Op die middagen (en indien nodig daar tussendoor) plannen we ook coachingsmomenten per deelgroep of individueel.
  3. Binnen de PLG worden lessen ontwikkeld. Deze lessen worden ondersteund met feedback en feedforward door de coaches en de PLG-leden.
  4. De begeleidende coaches zijn experts op het gebied van (hoog)begaafdheid en hebben jarenlange ervaring binnen het voortgezet onderwijs.
  5. In de loop van het cursusjaar 2021-2022 bekijken we in overleg met Rick Smaling, de coördinator van VWO+, hoe de opbrengst van de PLG meer gedeeld kan worden binnen de locatie. Wat zeker ook een optie zou kunnen zijn, is om de deelnemers binnen hun vakgroepen inzichten te laten delen, evenals herontworpen lessen. Laten we hierover te zijner tijd brainstormen, mogelijk samen met enkele docenten. 

Kosten

We plannen 4 tot 6 plenaire bijeenkomsten (2,5 tot 3 uur per bijeenkomst), coaching in deelgroepen en individuele coaching. De kosten voor een PLG-bijeenkomst zijn €1280,- (inclusief voorbereiding, materialen en reistijd). Tussentijdse coaching en begeleiding wordt berekend op basis van het uurtarief (€142,- per uur). 

Meer informatie en aanmelden

Benieuwd wat wij voor jullie school kunnen betekenen? Neem contact op met Martine Blonk om de mogelijkheden te verkennen.