Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij
gaat het niet om begrip voor deze leerling, maar om de leerkracht die écht
begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Ons aanbod rond
hoogbegaafdheid en differentiatie voor het VO helpt daarbij!
Gebruikmaken van het aanbod? Kijk op de website of neem contact op met Martine Blonk.