Veilig leren lezen

Deze basiscursus geeft je praktische informatie over de leesmethode Veilig leren lezen (kim-versie).

Deze basiscursus is erop gericht om jou zoveel mogelijk praktische informatie te geven. Je leert alle aspecten van de methode kennen, zodat je het beste uit de methode haalt en optimaal kunt inspelen op de behoefte van jouw leerlingen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de cursus aan bod komen:

  • Veilig leren lezen in vogelvlucht
  • Basisles en integratieles
  • Didactiek lezen en spelling
  • Leerlijnen begrijpend lezen, woordenschat en creatief functioneel schrijven
  • Differentiatie
  • Software: Digiregie, Leerkrachtassistent en leerlingsoftware voor school en thuis
Deze training is bedoeld voor leerkrachten (en onderwijsassistentes), die werkzaam zijn in groep 3. Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze cursus, of om je aan te melden kun je contact opnemen met CorJohn van der Beek.