Kinderen leren lezen met TaalOceaan

Het is altijd weer een mooie uitdaging om de leerlingen in groep 3 te leren lezen. Inmiddels is vanaf augustus 2019 de nieuwe methode TaalOceaan op de markt om leerkrachten hierbij te helpen. Het is een methode voor aanvankelijk lezen in groep 3 en de opvolger van de methode Taalfontein. In TaalOceaan zijn veel recente inzichten verwerkt op het gebied van aanvankelijk lezen. TaalOceaan is daarmee een moderne methode voor de christelijke school om het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 op een goede wijze vorm te geven.

Kernpunten

De methode kenmerkt zich door:
 • een sterke nadruk op technisch lezen en spelling;
 • het uitgegaan van letters in plaats van structuurwoorden;
 • een uitgekiend aanbod voor een zogenaamd leeskwartiertje (d.w.z. elke dag een kwartier hardop lezen);
 • een ‘dagelijks’ dictee voor de leerlingen;
 • expliciete aandacht voor woordenschat, leesbevordering en leesplezier;
 • veel aandacht voor differentiatie. In de werkboeken worden drie niveaus onderscheiden;
 • hoge na te streven einddoelen voor lezen en speling zodat er een goede aansluiting is op de taalmethode in groep 4;
 • extra oefenmateriaal voor thuis door middel van ‘havenboekjes’ per thema;
 • een digibordapplicatie die de leerkracht door de les leidt.
TaalOceaan is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten zoals verwoord door onder andere Dr. Kees Vernooy. Alle teksten zijn geschreven door professionele christelijke kinderboekenauteurs. De lessen zijn mede-ontworpen door een team van leerkrachten met veel ervaring in de alledaagse praktijk van groep 3.

Implementatie

Om TaalOceaan als gereedschap goed te leren gebruiken en in te voeren op school biedt Driestar onderwijsadvies implementatiebijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten ondersteunen om de kern in de methode te leren zien en nieuwe didactische inzichten goed te leren gebruiken tijdens de lessen. Verder is er in de bijeenkomsten alle ruimte om adequate antwoorden te verkrijgen op eigen vragen en knelpunten in het gebruik van TaalOceaan in de eigen groep.

Bijeenkomst 1

Na één of enkele thema’s gewerkt te hebben:
 • Beantwoorden van alle vragen die er bij de leerkrachten leven
 • Check van het gebruik van alle extra materialen voor de zwakke en sterke lezers
 • Hoe creëer ik ruimte in mijn volle rooster?
 • Hoe geef ik de differentiatie in drie niveaus goed vorm en hoe organiseer ik dat?
 • Aandachtspunten per leerlijn van TaalOceaan
 • Uitgangspunten van de methode: laat je die ook in je leerkrachtgedrag zien?
 • Tips voor automatiseren op weg naar januari groep 3

Klassenbezoek

Een half uur in de klas en een half uur individueel nagesprek

 • Vastgestelde kijkpunten en eigen gekozen kijkpunten
 • Half uur in de klas en een half uur individueel nagesprek in parels en puzzels
 • Wat neem je mee uit dit gesprek?

Bijeenkomst 2

Nadat de resultaten op de Cito-LOVS toetsen van januari bekend zijn
 • Beantwoorden van alle vragen die er bij de leerkrachten leven
 • Informatie over de attentiepunten en valkuilen in thema 5 t/m 10
 • Bekijken en waarderen van scores op het Cito-LOVS van januari: DMT, AVI en spelling (adviseur kijkt mee in Parnassys en adviseert mee)
 • Meedenken en plan maken wat we doen met de toppers en de achterblijvende lezers de komende periode
 • Welk plan is het beste bij (potentiële) afhakers bij lezen?