Taal actief als methode goed implementeren

Je hebt de methode Taal actief aangeschaft en wil deze met de leerkrachten op een goede wijze invoeren in de groepen 4 t/m 8. Daarbij horen het bespreken van vragen en knelpunten in het gebruik van de methode en het komen tot afspraken over het gebruik van de methode vanuit het perspectief van de doorgaande lijn. Ook is het van belang het opbrengstgerichte werken met de nieuwe taalmethode een plaats te geven in dit traject. Een nieuwe taalmethode is één, maar de leerkrachten doen ertoe. Het gaat erom hun vaardigheden te versterken.

Driestar onderwijsadvies is voor de implementatie van de methode Taal actief scholingspartner van Groen educatief en tevens geregistreerd scholingspartner van Malmberg. Onze hiervoor opgeleide onderwijsadviseurs kunnen je uitstekend helpen om Taal actief op een verantwoorde wijze op uw school in te voeren.

Doelgroep

De doelgroep voor dit aanbod betreft leerkrachten van groep 4 t/m 8, die voor het eerst met de methode Taal actief gaan werken.

Optimaal gebruiken

Om de methode Taal actief optimaal te gebruiken kan gekozen worden uit een traject met 2 tot 3 bijeenkomsten waarin naast het bespreken van eigen vragen en knelpunten van de leerkrachten ook ruimte is voor de volgende punten:
  • Omgaan met de hoeveelheid leerstof: wat wel / niet doen?
  • Bespreken van het onderwerp ‘toetsen, waarderen en becijferen’ met de blik op het rapport.
  • Welke registraties vullen we wel/niet in?
  • De koppeling naar opbrengstgericht werken maken (i.v.m. de Cito-toetsen in januari): hoe kijk ik vooruit en hoe werk ik goed aan langere termijn doelen?
  • Hoe gebruik ik de methode op een goede manier gekoppeld aan de principes van interactief taalonderwijs?
  • Het gedifferentieerd werken in drie niveaus: de rol van alle extra materialen bij de methode zoals het Plusboek.
  • Hoe zijn de opbrengsten op de Cito-toetsen in januari? Welke dingen houden we vast (rondom goede opbrengsten) en gaan we anders doen (rondom lagere opbrengsten)?
  • Hoe gaat het met de werkwoordspelling: welke acties moeten in gang worden gezet?
  • Maken van schoolafspraken (borgingsdocument) over het gebruik van Taal actief.
  • Voorbereiden van leerkrachten die het volgende cursusjaar met de methode gaan werken.

Borgen

Onze ervaring is dat een bijeenkomst in september / oktober (bij de start met het werken met de methode), in februari (na de eerste Cito-LOVS ronde) en in mei (o.a. maken van borgingsdocument en voorbereiden van leerkrachten die er het komende cursusjaar mee gaan werken) geschikte momenten zijn. Uiteraard is het bieden van allerlei maatwerk in overleg met de school mogelijk.

Verder zijn klassenbezoeken ook een aanrader om te voorkomen dat leerkrachten hun eigen weg en werkwijze met de methode kiezen. Zo kan gekozen worden voor één bezoek bij alle leerkrachten om feedback te krijgen op hun manier van werken met de methode. Een start- en herhalingsbezoek maakt de begeleiding nog krachtiger.