Methode Lijn 3 goed implementeren

je hebt de methode Lijn 3 aangeschaft en wil deze met de leerkrachten van groep 3 op een verantwoorde wijze invoeren. Daarbij horen het bespreken van vragen en knelpunten in het gebruik van de methode en het komen tot afspraken over het gebruik van de methode vanuit het perspectief van de doorgaande lijn. Verder vind je het belangrijk om de leerkrachtvaardigheden binnen dit traject versterken in het juiste gebruik van de methode. Ook wil je het opbrengstgerichte werken met Lijn 3 een plaats te geven.


Driestar onderwijsadvies biedt hiervoor implementatiebijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten ondersteunen om de kern in de methode te leren zien en nieuwe didactische inzichten goed te leren gebruiken tijdens de lessen. Verder is er in de bijeenkomsten alle ruimte om adequate antwoorden te verkrijgen op eigen vragen en knelpunten in het gebruik van Lijn 3 in de eigen groep. De bijeenkomsten monden uit in borgingsafspraken over het gebruik van de methode Lijn 3.

Startbijeenkomst

Er wordt een startbijeenkomst gehouden aan het begin van het cursusjaar, die gevolgd wordt door een verdiepingsbijeenkomst in het voorjaar. Verder wordt elke groep bezocht voor het krijgen van feedback op de leerkrachtvaardigheden.

Bijeenkomst 1 (in de maand september of oktober)
 • Beantwoorden van alle vragen die er bij de leerkrachten leven
 • Check van het gebruik van alle extra materialen voor de zwakke en sterke lezers
 • Hoe ruimte creëren in het volle rooster?
 • Hoe geef ik de differentiatie in 3 niveaus goed vorm en hoe organiseer ik dat?
 • Aandachtspunten per leerlijn van Lijn 3
 • Uitgangspunten van de methode: laat je die ook in je leerkrachtgedrag zien?
 • Tips voor extra automatiseren op weg naar januari
Bijeenkomst 2 (na de Cito-LOVS toetsen in januari)
 • Beantwoorden van alle vragen die er bij de leerkrachten leven
 • Informatie over de attentiepunten en valkuilen in thema 7 t/m 12
 • Bekijken en waarderen van scores op het LOVS van januari: DMT, AVI en spelling (trainer kijkt mee in Parnassys en adviseert mee)
 • Meedenken en plan maken wat we doen met de toppers en de achterblijvende lezers de komende periode
 • Welk plan is het beste bij (potentiële) afhakers bij lezen?
 • Het werken met klankgroepen a.d.h.v. José Schraven
 • Aansluiting met groep 4
Het is aan te bevelen de bijeenkomsten te combineren met een klassenbezoek. Daarin krijgen de leerkrachten feedback op hun leerkrachtgedrag in het gebruik van de methode Lijn 3.