Aanpak

Gespecialiseerde muziekdocenten van Driestar educatief en leraren uit het basisonderwijs hebben deze methode gezamenlijk ontwikkeld. 

De methode is beschikbaar voor de groepen 1 tot en met 8. In elke jaargroep komen dezelfde thema’s aan bod. Hierdoor ontstaat een schoolbrede leerlijn met een heldere structuur.

Opbouw

De methode kent een heldere thematische opbouw. De steeds terugkerende thema's in de onder- en middenbouw zijn: betekenis, vorm, kort – lang, sterk – zacht en hoog – laag.
In de bovenbouw komen vervolgens verschillende thema’s aan bod die met muziek te maken hebben.
 
Een methodeles is altijd op de volgende manier opgebouwd:
  • Lesdoel
  • Materiaal
  • Voorbereiding
  • Lesbeschrijving, didactische aanwijzingen en leermiddelen
  • Extra stof (voor een eventuele vervolgles)
  • Additionele materialen in de vorm van een cd met het lied- en werkmateriaal en eventueel kopieerbladen voor de leerlingen 

Materialen

Meer met muziek! bestaat uit acht mappen op A4-formaat, voor elk leerjaar een map. Elke map bevat tevens een cd met alle liedjes en luisterfragmenten. De aanschafprijs van een lesmap is € 285,14 incl. 6% btw. Wanneer de school in één keer de hele serie (deel 1 t/m 8) bestelt, wordt 25% korting gegeven op de totaalprijs. Je kunt de materialen bestellen via de webshop.

Digibord en smartbord

Sinds kort heeft muziek methode Meer met muziek! alle afbeeldingen beschikbaar voor digiborden en smartborden. Deze zijn ook via de webshop te bestellen.

Mogelijkheden implementatie

Heeft de school de muziekmethode Meer met muziek! aangeschaft, dan moeten leerkrachten daar goed meer leren werken. Driestar onderwijsadvies biedt een cursus op maat aan om (een deel van) het schoolteam de methode goed te leren gebruiken. 
 
De cursus wordt toegespitst op de individuele behoeften van leerkrachten. Daarbij worden verduidelijkende praktijkvoorbeelden gebruikt. Deze cursus is een belangrijke stap naar het vormgeven van goed muziekonderwijs.