Lesmateriaal

Lezen voor je leven biedt gratis een aantal producten aan, zoals lesbrieven en andere lesmaterialen rond leesbevordering. Deze producten kun je hieronder downloaden. Lesbrief H. van Alphen - Van deugd en godsvrucht 
Lesbrief primair onderwijs - Wat is er mis? van Hans de Beer 
Lesbrief primair onderwijs - Tien keer Thea Beckman  

Lesbrief voortgezet onderwijs - Eerwraak 
Lesbrief voortgezet onderwijs - Het verlaten hotel 
Lesbrief voortgezet onderwijs - Annie M.G. Schmidt met bijlagen
 
Draaiboek voorleeswedstrijd
 
Literair alfabet 
 
Kaartjes voor de citatenboom 
 
Lesbrief Project po√ęzie vo 
 
Je kunt een voorbeeld van de leesstrippenkaart downloaden. Dit is een Microsoft Publisher document. Het gebruikte sjabloon kun je eenvoudig aanpassen met het logo van jouw school.