Lesmateriaal

Lezen voor je leven biedt gratis een aantal producten aan, zoals lesbrieven en andere lesmaterialen rond leesbevordering. Deze producten kun je hieronder downloaden. Lesbrief H. van Alphen - Van deugd en godsvrucht 
Lesbrief primair onderwijs - Wat is er mis? van Hans de Beer 
Lesbrief primair onderwijs - Tien keer Thea Beckman  

Lesbrief voortgezet onderwijs - Eerwraak 
Lesbrief voortgezet onderwijs - Het verlaten hotel 
Lesbrief voortgezet onderwijs - Annie M.G. Schmidt met bijlagen
 
Draaiboek voorleeswedstrijd
 
Literair alfabet 
 
Kaartjes voor de citatenboom 
 
Lesbrief Project poëzie vo 
 
Je kunt een voorbeeld van de leesstrippenkaart downloaden. Dit is een Microsoft Publisher document. Het gebruikte sjabloon kun je eenvoudig aanpassen met het logo van jouw school.