Aanpak

Omdat Engels zo belangrijk is, wil Driestar onderwijsadvies een bijdrage leveren aan het verhogen van het niveau Engels van leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten.

Om dat te realiseren is een ketenbenadering nodig. Studenten, leerkrachten en andere ge├»nteresseerden kunnen een Cambridge Course volgen, voor basisscholen hebben we een cursusaanbod Engels en ook voor het voortgezet onderwijs bieden we cursussen aan. Bovendien verzorgen we ouderavonden om ook ouders enthousiast te maken voor deze geweldige taal! Ook organiseren we studiereizen naar Engeland.  

Training Engels in het basisconderwijs

Een van de voorwaarden voor goed onderwijs Engels in het onderwijs is goed opgeleid personeel, uitnodigend materiaal en kennis van didactische concepten voor tweede talenonderwijs. Deze drie elementen zijn de ingredi├źnten van het cursusaanbod van Driestar onderwijsadvies voor het basisonderwijs. 

Implementatie lesmethoden

 

Driestar onderwijsadvies kan scholen helpen bij het implementeren van een lesmethode. Zo helpen we de school om algemeen gestelde kerndoelen te vertalen naar de praktijk van alledag. Leerkrachten leren de methode en extra materialen zo te gebruiken dat leerlingen de Engelse vaardigheden ook goed kunnen toepassen. Kortom, didactiek en vaardigheden worden geborgd in een leerlijn van onder- tot bovenbouw. 

Ouderavond Engels

Veel basisscholen zijn bezig met het invoeren van Engels. Een deel is al een aantal jaren bezig. Het is mooi en waardevol om daar ouders ook in te betrekken. Al heel wat jaren worden er vanuit Driestar onderwijsadvies cursussen Engels gegeven op basisscholen. Deze trainers leggen graag aan ouders uit waarom Engels op de basisschool van groot belang is!