Aanpak

Wij zien het als een Bijbelse opdracht om de school als veilige leer- en leefplek te creëren. Naast het gebod om God lief te hebben boven alles leert de Bijbel ons onze naaste lief te hebben als onszelf. 

Over sociale veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden.

Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Daar is een schoolbrede aanpak voor nodig, net als duidelijke normen en waarden, vakmanschap van de leerkracht en goede antipestprogramma`s.

 Wij werken met de volgende indicatoren om de sociale veiligheid op school aan te pakken:

  • Samen zorgen voor veiligheid
  • Inzicht en monitoring
  • Scheppen van voorwaarden
  • Positief schoolklimaat
  • Preventieve activiteiten en programma’s
  • Signaleren en effectief handelen
  • Kwaliteitsborging in cyclus

Situatie in kaart brengen

Onder de naam V&I Educatie biedt Driestar onderwijsadvies dienstverlening rondom veiligheid en integriteit in het onderwijs. Met behulp van een vrijblijvende scan brengt Driestar onderwijsadvies de situatie op jouw school in kaart. Na de scan is duidelijk wat op orde is, en waar nog aan gewerkt kan worden.

Adviesplan

Met een maatwerk adviesplan van onze expert kan de school direct praktisch aan de slag. Door de jarenlange ervaring van o.a. onze orthopedagogen, de brede expertise van onze onderwijsadviseurs en samenwerking met partners kunnen wij scholen op alle terreinen van dienst zijn.