Samenwerken met ouders

Oudercommunicatie is een belangrijke pijler voor een goede samenwerking.  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen hun talenten meer ontplooien, hun welbevinden verbetert en zij betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie en samenwerking met ouders essentieel. Effectief communiceren, samenwerken rond opvoeding en leren en vormgeven van ouderparticipatie zijn dus nodig voor een goede ontwikkeling van het kind.
A.C. (Alette) Pouwelse

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760376 0182-760376
LinkedIn: