Acadin

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen. De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.

Acadin is een krachtige digitale leeromgeving die scholen ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat. Het biedt keuzemogelijkheden in moeilijkheidsgraad, het niveau in leerjaren en het vakgebied en sluit goed aan bij de verschillende talenten van kinderen. Ook kan er worden ingespeeld op de leervoorkeur, de interesses en de te ontwikkelen denkvaardigheden.

Doel van Acadin

Acadin heeft als doel ondersteunend te zijn bij het creëren van ruimte voor (zeer) talentvolle leerlingen om zich verder te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden.

Acadin wil bijdragen aan een stimulerende leeromgeving die structureel rijk is ingericht. Met opdrachten met een open karakter waarbij echt nagedacht moet worden en waar ook strategiegebruik noodzakelijk is. Met een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen, maar met inbedding in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Casus: ‘Talentontwikkeling voor ieder kind’

Vanaf dit schooljaar wordt Acadin ingezet op alle 16 scholen van scholenbestuur VCPO Noord-Groningen. Marieke Maring begon 6 jaar geleden met een kleine groep plusklasleerlingen. Marieke Maring, leerkracht op VCPO-school de Piramiden, werkt al 6 jaar met Acadin. Zij geeft les aan de plusklas die op haar school gevestigd is. ‘Omdat wij een plusklas huizen die met Acadin werkt, werkt de hele Piramiden met Acadin. Een voorrecht’, vindt ze. ‘Binnen de plusklas werkt Acadin al jaren heel goed.’ Groot voordeel vindt Marieke de mogelijkheid kinderen te volgen én te beoordelen. ‘We zijn vaak geneigd hoogbegaafde kinderen extra werk te laten doen, buiten de beoordeling om. Maar deze kinderen willen óók beoordeeld worden op hun extra werk. Waarom zouden ze het anders doen, redeneren ze. Beoordelen motiveert.’

Marieke ziet in Acadin niet alleen voordelen voor hoogbegaafde kinderen die gemotiveerd moeten worden. ‘Acadin is zo breed dat veel meer kinderen er verrijking uit kunnen halen’, is haar mening. ‘Het is bovendien gebruiksvriendelijk waardoor veel kinderen er ook mee kúnnen werken. De opdrachten zijn overzichtelijk en consequent, je kunt samen of alleen werken en makkelijk zoeken op leeftijd, onderwerp en niveau. Natuurlijk hebben de kinderen wel begeleiding nodig als ze met Acadin gaan werken, maar als leerkracht kun je er heel veel kanten mee op. Het wordt makkelijker om ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en dus te differentiëren. Dat brengt rust in de klas en daar profiteert iederéén natuurlijk van.’

Meer informatie

Wil je mee weten? Kijk dan op de website van Acadin.