Coaching grip op de klas

Dit individuele coachingstraject helpt leerkrachten om beter grip te houden op de groep. 

Doelstellingen

  1. De leerkracht kan vroegtijdig signalen herkennen die onrust kunnen veroorzaken.
  2. De leerkracht kan meer variëren in de interactie met de groep.
  3. De leerkracht kan een balans vinden in de inbreng van haarzelf en de kinderen.
  4. De leerkracht is in staat om haar eigen interactie te analyseren.
  5. De leerkracht kan de verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen ontwikkeling.

Inhoud en opzet

Tijdens een intake verkent u samen met de coach en de teamleider uw hulpvraag. Op basis daarvan stelt u (voorlopige) leerdoelen op die u met dit traject wilt bereiken. Voor dat traject worden afspraken gemaakt voor een vijftal gesprekken.

Tijdens het eerste en laatste gesprek zal de teamleider ook aanwezig zijn. Na ieder coachingsbezoek maakt de leerkracht een eigen verslag. Dit verslag wordt na correctie van de coach, doorgestuurd naar de teamleider.

Privacy

Ook als de organisatie opdracht geeft voor een begeleidingstraject, is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk. Directie of bestuur krijgt alleen informatie indien u daar toestemming voor geeft, of waarin dit vooraf nadrukkelijk is afgesproken.

De leerkracht maakt een verslag na iedere coaching, dit wordt (eventueel) aangevuld en gecorrigeerd door de onderwijsadviseur. Tijdens de gesprekken is er vervanging in de groep.

Procesplanning

Dit coachingstraject bestaat uit 5 coachingsmomenten en kan in overleg worden uitgebreid.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met Jan Verburg voor meer informatie en om dit coachingstraject te boeken.