Eigenaarschap

Eigenaarschap is een essentiële term die in het onderwijs veel te horen is. Niet zelden wordt eigenaarschap in één adem genoemd met zelfstandigheid. Dit is een vaardigheid die we bij leerlingen zeker moeten bevorderen. Eigenaarschap is echter meer. 

Eigenaarschap is intrinsieke motivatie + verantwoordelijkheid + reflectie. Een leerling voelt zich daarmee verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces, daarin gesteund door jou als leerkracht. Middels reflectie, evaluatie en feedback focus je met de klas niet alleen op cijfers en toetsuitslagen, maar op het proces en de manier van (samen)werken. Ons motto hierbij is: ‘Niet teveel over, maar meer met de kinderen spreken.’ Het voeren van kindgesprekken is een onmisbaar onderdeel wanneer je wilt werken aan het vergroten van het eigenaarschap.

Neem contact met ons op om jullie wensen en ons aanbod op elkaar af te stemmen. En... het mooie aan dit traject is dat je het gezamenlijk met de leerlingen aflegt.