Coöperatief leren

Onder coöperatief leren verstaan we niet alleen een werkvorm. Coöperatief leren tijdens of voorafgaand aan je instructie zorgt voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. Daarnaast bevordert het ‘het actief leren’. Tegelijkertijd zorgt een afwisseling in werkvormen er voor dat de les op verschillende manieren bij de leerling binnenkomt.  

Verschillende onderzoeken (Hattie, Marzano, Kagan) tonen ook aan dat coöperatief leren de betrokkenheid van leerlingen vergroot en een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling en de persoonsontwikkeling.
Wij hebben ervaring in het begeleiden van leerkrachten bij het inzetten van coöperatieve werkvormen. Het toepassen hiervan kan vragen oproepen over de organisatie. “Hoe houd ik het overzicht?” “Mijn klas kan dit echt (nog) niet aan.” Terechte vragen! Onze ervaring leert dat dit geen belemmeringen hoeven te zijn om deze manier van werken in je klas te gaan toepassen.