Combinatieklassen

Op veel scholen een veelvoorkomend verschijnsel: de combinatieklas. De meeste combinaties worden gemaakt met twee aansluitende jaren. Soms zijn scholen echter genoodzaakt een combinatie te kiezen die minder voor de hand ligt.
 

Van de leerkracht vraagt dit veel: op organisatorisch, didactisch en pedagogisch gebied. Wil je desondanks een combinatieklas als kans zien en niet als bedreiging? Als mogelijkheid om je onderwijs effectiever te maken in plaats van het gevoel te krijgen achter de feiten aan te lopen? Handvatten krijgen hoe je de leerlingen goed kunt volgen op sociaal en cognitief gebied? Neem dan contact met ons op. Gezamenlijk zullen we inventariseren welke hulpvraag er is en waar die hulpvraag vandaan komt. Of het nu op het gebied van structuur aanbrengen, overzicht hebben, vergroten leerkrachtvaardigheden of de zelfstandigheid en de werkhouding van de leerlingen is.