Aanpak

De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies werken onder andere vanuit het principe van Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken (HGW en OGW).

Handelingsgericht/opbrengstgericht werken

Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.

Leerkrachtvaardigheden

Van basisinstructie tot specialistisch advies op een thema: onze onderwijsadviseurs helpen je graag. Of het nu gaat om het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, klassenmanagement, activerend lesgeven of werken aan het pedagogisch klimaat.

Communiceren met kinderen

Wil je je basiskennis over communicatie weer opfrissen? Of creatiever communiceren met kinderen? Driestar educatief biedt cursussen en maatwerkadvies op het gebied van communiceren met kinderen. Ook voor oplossingsgerichte gespreksvoering en gesprekken met (zeer) jonge kinderen!

Differentiëren en Zwols model

Driestar onderwijsadvies is scholingspartner van het Zwols model. Het Zwols model helpt de leerkracht in de zoektocht naar de optimale differentiatie binnen de klassikale setting. De basis van dit model bestaat uit de leerkrachtvaardigheden, die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle differentiatie. het model geeft systematisch vorm aan goed onderwijs.