ParnasSys

ParnasSys wordt gebruikt door meer dan 4500 scholen en is daarmee het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen in Nederland.  Driestar onderwijsadvies is kennispartner van ParnasSys en biedt begeleiding en cursussen voor het gebruik van ParnasSys en een aantal aanvullende modules, namelijk ZIEN!, Ouderportaal, Integraal, Ultimview, IRIS+, Kindkans en Leerlijnen. Ook bieden we cursussen op persoonlijk niveau. 

Klik hier voor alle scholingen en cursussen van de ParnasSys Academie.

ZIEN! primair onderwijs

ZIEN! is een webbased expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling.

Lees meer >

Methodetoetsen en digitaal rapport

Download hier toetsdefinities voor in ParnasSys en lees meer over het digitaal rapport.

Lees meer >

Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief opstellen is niet eenvoudig, maar ParnasSys helpt! We maken gebruik van bestaande gegevens en vermijden dubbel werk.

Lees meer >

Leerlijnen

Met de module Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau).
 

Lees meer >

Ontwikkelings- en leerlijnen 0-7 jaar

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind.

Lees meer >

Ouderportaal

Het ouderportaal in ParnasSys en de Parro-app zijn middelen om de ouders te informeren en met hen te communiceren.

Lees meer >

Kindkans

Kindkans is speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Het vormt dé oplossing voor samenwerkingsverbanden om ondersteuning vorm te geven.

Lees meer >

ParnasSys WMK

ParnasSys WMK is dé totaaloplossing voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de laatste eisen van de inspectie en scholen helpt om eigen ambities waar te maken.

Lees meer >

Ultimview

Het digitale informatiesysteem Ultimview maakt het mogelijk om op bovenschools niveau kwaliteitsbeleid op te zetten.

Lees meer >